Tag: chứng chỉ CERT III nghề Đầu bếp

Lễ ký kết hợp tác với trường Cao đẳng Ausway, Úc

buổi lễ ký kết hợp tác với trường Ausway College chương trình Du học nghề có lương tại Úc

Ngày 6 tháng 11 năm 2018, lễ ký kết hợp tác giữa trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô và trường Cao đẳng Ausway (Ausway College), Úc đã diễn ra tại cơ sở đào tạo trường Trung cấp Đông Đô. Tại buổi ký kết, 2 trường đã thống nhất triển khai chương […]

Học Chứng chỉ CERT III nghề Đầu bếp tại Việt Nam

Bước đầu tiên trong chương trình Du học Úc vừa học vừa làm – Học Chứng chỉ CERT III nghề Đầu bếp tại VIệt Nam!