Về Mercury Institute of Victoria

Mercury Institute of Victoria là đối tác liên kết đào tạo trong chương trình Du học Úc vừa học vừa làm. Mercury Institute of Victoria – Học viện Mercury Victoria (MIV) được thành lập năm 2015 tại Melbourne, Victoria. Là một tổ chức đào tạo đã đăng ký cấp bằng được công nhận trên toàn quốc. Ở Úc, chỉ các Tổ chức đào tạo đã đăng ký mới có thể cấp bằng cấp được công nhận trên toàn quốc. Mã nhà cung cấp RTO (Registered Training Organisation) của học viện là 41264.

Giới thiệu về Mercury Institute of Victoria du học Úc vừa học vừa làm
Học viện Mercury Victoria – Mercury Institute of Victoria

Khuôn viên

Khuôn viên của Mercury Institute of Victoria nằm ở một vị trí trung tâm thành phố tại Melbourne, có thể dễ dàng đi tới bằng nhiều hình thức giao thông công cộng. Các khóa học của MIV được xây dựng bởi các giảng viên có trình độ và kinh nghiệm phù hợp.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của MIV là được công nhận là đơn vị tiên phong trong cung cấp giáo dục đại học chất lượng thông qua việc cung cấp các đánh giá, giảng dạy và môi trường học tập chất lượng. Đồng thời phát triển các kỹ năng làm việc cốt lõi cho toàn bộ sinh viên.

Sứ mệnh

Nhiệm vụ của MIV là tạo ra các cơ hội thông qua đổi mới và khởi nghiệp cho sinh viên của học viện. Và trở thành tiên phong thông qua việc cung cấp các giải pháp học tập tốt hơn và đánh giá chất lượng trong giáo dục đại học.

Giá trị

Giá trị của MIV là cung cấp cho sinh viên một môi trường đào tạo hiệu quả và hỗ trợ cả sự phát triển cá nhân và chuyên nghiệp.

Các bạn có thêm tìm hiểu chi tiết về Học viện Mercury Victoria – Mercury Institute of Victoria tại website: http://www.mercury.edu.au/